Spolu v Hranicích
Skalní je svou polohou v centru Hranic předurčena proto, být těžištěm aktivit sousedství.Žijeme, tvoříme a podporujeme:

svébytnost
svéprávnost
spolu
spolupráci
spolubytí
úctu ke všemu živému
sounáležitost s Matkou ZemíDo Hranic je kousek
a spolu ze Skalní tvořené je žito po celé Zemi.

Kontakt:
E-mail: tereza@skalni.cz, martin@skalni.cz
Telefon: 730 687 286
„Bez lásky není nic dobré."
-- Jan Amos Komenský